Czy widzieliście nową ofertę banku Alior Banku , można dostać kredyt na kwotę 80% wartości inwestycji jak się do tego ustosunkujecie ? Czy ktoś korzystał z tego ?>