Przed zakupem działki warto sprawdzić jej Księgi Wieczyste. Można to zrobić anonimowo znając tylko jej numer, lub adres. Należy pamiętać że na działce niezabudowanej może ciążyć hipoteka, lub prawa osób trzecich, np. użytkowanie wieczyste, lub służebność. sprawdzić to możesz tutaj:

Ksi

.